Spokojenost pacientů:
Jak probíhá léčba Kolik mě léčba bude stát? Objednat na konzultaci Pro naše děti

Pleoptické cvičení - léčba tupozrakosti

Součástí léčby tupozrakosti je nejen korekce oční vady a nošení okluzoru, ale také speciální cvičení, které posiluje slabší oko a rozvíjí jeho zrakové funkce.

Tupozrakost patří k závažným očním vadám, objevuje se většinou v dětství a výrazně ovlivňuje vidění. Léčba vždy kombinuje nošení dioptrických brýlí, okluzívní terapii (zalepení či zaclonění zdravého oka), aby bylo postižené oko nuceno pracovat, a pleoptické cvičení, které napomáhá zlepšit zrakové funkce. Rozsah a způsob cvičení určuje podle stupně tupozrakosti dětský oční lékař ve spolupráci s ortoptistou. Oční cvičení je nejúčinnější u dětí ve věku 2–4 roky, s přibývajícím věkem dítěte se účinnost snižuje. Cvičení zpravidla zahrnuje jak návštěvy specializovaného pracoviště, tak domácí léčbu.

 

V čem pleoptické cvičení spočívá?

Tato terapie je zaměřena na aktivní procvičování slabého – tupozrakého – oka, přičemž zdravé oko cvičení kolektivje zakryto okluzorem. Cvičení spočívá v jednoduchých pleoptických cvičeních zaměřených na zlepšení prostorové orientace, rozvoj barvocitu, vnímání světelných podnětů a na výcvik zrakově motorické orientace apod. Metoda je založena na principu oko-ruka, oko-noha, oko-paměť a maximálně využívá hravost a fantazii dítěte.

V léčbě se uplatňují pasivní a aktivní metody. K pasivním metodám patří cvičení ve specializované ambulanci, kdy dítě sleduje podněty na speciálních přístrojích či pomůckách. Děti pod dohledem specialisty cvičí slabší oko tak, aby se vidění srovnalo a mozek vnímal vjemy z obou očí. V Kukátku probíhá pleoptické cvičení 30-45 minut podle psychických možností dítěte. První cvičení absolvuje dítě spolu s rodičem, aby si zvyklo na prostředí, druhé cvičení probíhá individuálně a od třetího sezení cvičí zpravidla dvě děti dohromady tak, aby mezi nimi fungovala vhodná interakce.

Aktivní cvičení spočívá ve využití různých činností a her, které vyžadují přesnost, rozvíjejí jemnou motoriku, orientaci v prostoru a zejména vyžadují zapojení slabšího oka. Cvičení je tím účinnější, čím více dítě musí u hry přemýšlet a koordinovat zrak s hmatem a pamětí. Jedná se např. o navlékání korálků, obkreslování a vybarvování obrázků, skládání mozaiky, házení míčem na cíl, ale i hry na počítači atp. Léčba probíhá na specializovaných pracovištích, důležité je ale i cvičení, které dítě provádí doma. 

Pleoptické cvičení v domácích podmínkách

Domácí cvičení je důležitým doplňkem cvičení pod vedením speciálně vyškoleného odborníka. Vhodné způsoby cvičení vám doporučí lékař, jeho cílem je co nejvíce zapojovat tupozraké oko. K činnostem, které lze doma provádět patří modelování, různé stolní hry, pexeso, stavebnice, skládačky, zapínání knoflíků, ale také obkreslování obrázků, vystřihování nebo házení na cíl, chůze po čáře apod.

Pro úspěšné vyřešení problému je důležitá pravidelnost, maximální podpora a spolupráce rodičů. Při zvolení vhodného přístupu si dítě vůbec nemusí všimnout, že jde o nutnou léčbu. Naopak, každodenní nezbytnou lekci mohou vnímat jako hru, do které se zapojují rodiče, prarodiče, starší sourozenci či kamarádi, takže jim kromě terapie přinese i radost a nové zážitky.

Pokud se chcete na cokoli zeptat – zavolejte nebo napište. Rádi vaše dotazy zodpovíme a vše vám vysvětlíme.

V našem centru jsme na děti připraveni a rádi uvítáme každého malého pacienta. Objednat se s dítětem na vyšetření můžete telefonicky nebo také on-line.

ockosemockotam
Jak probíhá léčba

Jak probíhá léčba
Odebírat novinky
Najdete nás na: Facebook Google Twetter
Pomozte nám zlepšovat naši péči. Pošlete své podněty přímo ředitelce na eMail: reditel(zavináč)detskeoci.cz.

Ušetřete čas i peníze! Potřebujete se zeptat, objednat nebo se poradit? Zanechte nám svůj kontakt a my vám zavoláme zpět.

english version