Spokojenost pacientů:
Jak probíhá léčba Kolik mě léčba bude stát? Objednat na konzultaci Pro naše děti

Slovníček pojmů


Připravili jsme pro vás slovníček, který by vám mohl pomoci vysvětlit některé medicínské názvy či výrazy, kterým jako laik nemusíte úplně porozumět. 

 

Akomodace Vyklenování a přizpůsobování se oční čočky k ostrému vidění na bližší vzdálenost.
Amblyopie Medicínský název pro tupozrakost, snížení zrakové ostrosti bez zjevné patologické příčiny.
Anizometropie Dioptrický rozdíl mezi očima.

Astigmatismus

Nestejné dioptrie v různých místech optického systému, na sítnici vznikají dvě ohniska způsobující rozmazaný obraz na dálku i do blízka.

Autorefraktometr

Přístroj, kterým se automaticky a objektivně měří dioptrie oka.

Binokulární

Oběma očima.

Cykloplegie

Tzv. rozkapání, vyřazení akomodace ke zjištění skutečných dioptrií oka nekompenzovaných úsilím čočky.

Dalekozrakost (hypermetropie/hyperopie)

Oční vada, při které člověk vidí špatně na dálku, avšak oko je schopné si vidění zvýšeným úsilím oční čočky doostřit. Při zvýšeném úsilí doostřování na dálku pak oči nedokáží zaostřovat i na blízko. Dalekozrakost se upravuje dioptrickými skly s plusovými hodnotami dioptrií.
Dioptrie Je jednotkou, která vypovídá, jak moc je nutné vadu korigovat. Je to jednotka optické mohutnosti, tedy schopnosti lámat světlo na optické ploše.
Diplopie Dvojité vidění.
Divergence Oční souhyb, pohyb obou očí směrem ven.
Fokometr Přístroj, kterým se měří dioptrie brýlových čoček.
Fúze Schopnost spojení dvou stejných obrazů oběma očima v jednoduchý vjem.
Hessovo plátno Přístroj pro vyšetření poruch okohybných svalů a dvojitého vidění.
Heteroforie Skryté šilhání.
Heterotropie Zjevné šilhání.
Cheiroskop Přístroj pro ortoptická cvičení při léčbě šilhání. Za pomoci zrcátka děti obkreslují obrázky a učí se zapojovat obě oči současně.
Konvergence Oční souhyb, pohyb obou očí směrem k nosu.
Krátkozrakost (myopie) Oční vada, při které člověk vidí špatně do dálky. Krátkozrakost se upravuje dioptrickými skly s mínusovou hodnotou dioptrie.
Monokulární Jedním okem.
Motilita Pohyblivost očí do všech stran.
Oftalmologie Medicínský název pro oční lékařství.
Okluzor Klapka na oko (např. náplast, gáza, kontaktní čočka, okluzor z plastu, …), která se používá při léčbě tupozrakosti k zakrývání oka, které lépe vidí.
Optotyp Přístroj, na kterém jsou obrázky nebo písmena při zkoušce ostrosti vidění. Umožňuje i vyšetření barvocitu a prostorového vidění. 
Ortoptická cvičení Cvičení, která se používají při léčbě dětského šilhání. Cílem cvičení je nácvik současného vidění oběma očima.
Ortoptika Náprava binokulárního vidění (vidění oběma očima).
Ortoptista Odborník, který s dětmi cvičí a tím napomáhá zlepšování zrakových funkcí.
Pleoptická cvičení Cvičení, která se používají při léčbě dětské tupozrakosti. Cílem cvičení je zatěžování postiženého oka prací na blízko.
Pleoptika Léčba tupozrakosti.
PlusOptix Speciální bezkontaktní přístroj k měření dioptrií a odchylky šilhání u dětí.
Počítačový foroptér  Moderní vyšetřovací brýlová sada schovaná do automatických „velkých brýlí“. Nahrazuje zkušební sklíčka a umožňuje přesnější a rychlejší diagnostiku, která je pohodlnější pro pacienta i lékaře.
Prizma Optická klínová čočka.
Refrakční vada Je oční vada, při které dochází k chybné lomivosti dopadajících paprsků, které se v důsledku toho nezobrazí na sítnici tak, jak by bylo žádoucí a tím pádem se nevytvoří ostrý obraz. Mezi refrakční vady patří: krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus.
Screeningové vyšetření Je vyšetření za účelem vyhledávání chorob v jejich časných stádiích, kdy člověk ještě nemá potíže a příznaky.
Stereopse Prostorové vidění.
Strabismus Medicínský název pro šilhání.
Strabolog Odborník na diagnostiku a léčbu šilhání.
Strabologie Odvětví oftalmologie zabývající se šilháním.
Superpozice Schopnost vidění jednoduchého obrazu spojením dvou nestejných vjemů.
Synoptofor Speciální ortoptický přístroj sloužící k diagnostice poruch binokulárního vidění a cvičení jeho nápravy.
Šterbinová lampa  Speciální oční mikroskop, kterým se vyšetřuje oko.
Tonometr Přístroj, který slouží k bezdotykovému měření nitroočního tlaku.
Tupozrakost Vada zraku, při které dochází ke snížené schopnosti vidění jednoho nebo i obou očí.
Unit Vyšetřovací oftalmologická jednotka pro vyšetření zraku. Zahrnuje výškově nastavitelné křeslo pacienta, vyšetřovací přístroje a osvětlení.
Vergenční stereoskop  Přístroj pro ortoptická cvičení při léčbě šilhání. Posouváním vzdálenosti obrázků se cvičí schopnost vidět obrázky jednoduše.
Vízuz Zraková ostrost.

  

ockosemockotam
Slovníček pojmů

Časté dotazy
Pro rodiče ke stažení
Odebírat novinky
Najdete nás na: Facebook Google Twetter
Pomozte nám zlepšovat naši péči. Pošlete své podněty přímo ředitelce na eMail: reditel(zavináč)detskeoci.cz.

Ušetřete čas i peníze! Potřebujete se zeptat, objednat nebo se poradit? Zanechte nám svůj kontakt a my vám zavoláme zpět.

english version